درباره استاد

دکتر کاظم وطن خواه متولد سال 1347 هستند.

ایشان در رشته ی علوم آزمایشگاهی و سپس در دکتری تخصصی پزشکی مولکولی فارغ التحصیل شدند .
دکتر وطن خواه کارشناس مسئول نظارت بر آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.

یک قدم نزدیک تر به استاد

ایشان در آزمون جامع ارزیابی صلاحیت ارزیابان آزمایشگاه ، که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت برگزار شده ؛ طی دوسال گذشته به عنوان ممیز ممتاز شناخته شده اند .

ارسال پیغام