20%
تخفیف

پوستر جدول هاله عدم رشد آنتی بیوتیک ها در آزمایشگاه – CLSI2019

پوستر جدول هاله عدم رشد آنتی بیوتیک ها در آزمایشگاه – CLSI2019 شما میتونید این جدول را به صورت رایگان…
2
40,000 تومان
22%
تخفیف

پوستر جدول خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی

پوستر جدول خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی شما میتونید این جدول را به صورت رایگان دانلود نمایید و در…
2
39,000 تومان

کارگاه آموزش کنترل کیفیت جهاد دانشگاهی مشهد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

کارگاه آموزشی ویژه جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

46
500,000 تومان

پکیج فیزیکی آموزش نرم افزار کنترل کیفیت تریتا

توضیحات مبحث آموزشی موسسه آموزشی تریتا آکادمی با همراهی تیمی از کارشناسان علمی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا…
20
138,000 تومان

پکیج دستورالعمل کنترل کیفیت و صحه گذاری

دستورالعمل های کنترل کیفیت و صحه گذاری ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 چارچوب طرح کیفیت…

27
78,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش مدیریت

دستورالعمل های بخش مدیریت ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل مسئول آموزش 9 دستورالعمل…

18
68,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش سرولوژی

دستورالعمل های بخش سرولوژی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش سرولوژی 3 شرح…

25
18,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش پذیرش و جوابدهی

دستورالعمل های بخش پذیرش و جوابدهی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل پذیرش 6…

22
38,000 تومان