وبینار صحه گذاری

5.00 2 رای
497,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در دو جلسه خواهد بود. لینک وبینار را قبل از برگزاری از طریق پیامک…
497,000 تومان
21%
تخفیف

وبینار کنترل کیفیت پیشرفته به روش سیگما متریک

بدون امتیاز 0 رای
387,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در یک جلسه خواهد بود. لینک وبینار را قبل از برگزاری از طریق پیامک…
387,000 تومان
15%
تخفیف

وبینار کنترل کیفیت ابزار های پایه و تجهیزات اصلی

4.40 5 رای
580,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در 3 جلسه دو ساعته خواهد بود. لینک وبینار را قبل از برگزاری از…
580,000 تومان

دوره سراسری کنترل کیفیت پایه

5.00 2 رای
380,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در دو جلسه دو ساعته خواهد بود.لینک وبینار را قبل از برگزاری از طرق…
380,000 تومان

دوره جامع تضمین کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 2 رای
981,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

981,000 تومان

پکیج مستندات راهنمای بیماران

دستورالعمل های راهنمای بیماران   ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 ناشتایی 2 آزمایش PT،PTT 3…

49,000 تومان
20%
تخفیف

پوستر جدول هاله عدم رشد آنتی بیوتیک ها در آزمایشگاه – CLSI2019

پوستر جدول هاله عدم رشد آنتی بیوتیک ها در آزمایشگاه – CLSI2019 شما میتونید این جدول را به صورت رایگان…
40,000 تومان
22%
تخفیف

پوستر جدول خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی

پوستر جدول خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی شما میتونید این جدول را به صورت رایگان دانلود نمایید و در…
39,000 تومان