بیوگرافی استاد

دکتر مظفر جباری متولد 1345/10/2 هستند و در سال 1363 در رشته ی مهندسی وارد دانشگاه شده اند اما به دلیل تمایلات خانواده به رشته های پزشکی در سال 1364در رشته گروه پزشکی شرکت داشته اند و در رشته آزمایشگاه پذیرفته شده اند .
درسال 1374 رشته کارشناسی در سال 1376 رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی در سال 1389 کارشناسی ارشد بیوشیمی در نهایت در سال 1396 فارغ التحصیل رشته ی دکتری مدیریت آموزش شده اند و همچنین دارای مدرک کارشناسی سیتوتکنولوژی از دانشگاه تهران در سال 1378 میباشند .
از 17 سالگی در آزمایشگاه مشغول به کار بوده اند که همین امر سبب علاقه ی ایشان به آزمایشگاه شده است .
اگر این شغل را انتخاب نمیکردند قطعا در رشته های مرتبط با فنی و مهندسی تحصیل میکردند .

یک قدم نزدیک تر به استاد

از 17 سالگی در آزمایشگاه مشغول به کار بوده اند که همین امر سبب علاقه ی ایشان به آزمایشگاه شده است .
اگر این شغل را انتخاب نمیکردند قطعا در رشته های مرتبط با فنی و مهندسی تحصیل میکردند .

ارسال پیغام