کارگاه آموزش کنترل کیفیت جهاد دانشگاهی مشهد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

کارگاه آموزشی ویژه جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

500,000 تومان

کارگاه استانی ویژه کرمانشاه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به مناسبت روز ملی کیفیت، تریتاآکادمی با همکاری معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تاریخ 18/08/99 این کارگاه آموزشی را برگزار نمود.

رایگان!