وبینار صحه گذاری

5.00 2 رای
497,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در دو جلسه خواهد بود. لینک وبینار را قبل از برگزاری از طریق پیامک…
497,000 تومان
15%
تخفیف

وبینار کنترل کیفیت ابزار های پایه و تجهیزات اصلی

4.40 5 رای
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در 3 جلسه دو ساعته خواهد بود. لینک وبینار را قبل از برگزاری از…
قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 580,000 تومان است.

دوره سراسری کنترل کیفیت پایه

5.00 2 رای
380,000 تومان
نحوه برگزاری به صورت وبینار و در دو جلسه دو ساعته خواهد بود.لینک وبینار را قبل از برگزاری از طرق…
380,000 تومان