کارگاه استانی ویژه کرمانشاه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به مناسبت روز ملی کیفیت، تریتاآکادمی با همکاری معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تاریخ 18/08/99 این کارگاه آموزشی را برگزار نمود.

117
رایگان!