دوره جامع تضمین کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 2 رای
981,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

981,000 تومان

کارگاه آموزش کنترل کیفیت جهاد دانشگاهی مشهد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

کارگاه آموزشی ویژه جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

500,000 تومان

کارگاه استانی ویژه کرمانشاه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به مناسبت روز ملی کیفیت، تریتاآکادمی با همکاری معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تاریخ 18/08/99 این کارگاه آموزشی را برگزار نمود.

رایگان!

کارگاه استانی شهر اراک

بدون امتیاز 0 رای
97,000 تومان

دوره تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی در تاریخ 27 شهریور، 3 مهر و 10 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 توسط تیم تریتا آکادمی به صورت زنده برگزار میشود.

97,000 تومان

تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

دوره تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی در تاریخ 27 شهریور، 3 مهر و 10 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 توسط تیم تریتا آکادمی به صورت زنده برگزار میشود.

290,000 تومان

استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در محاسبه Bias و Total Error و پی بردن به خطاهای سیتماتیک روش آزمایشگاهی خود آشنا می شوید

250,000 تومان

روش های نوین کنترل کیفیت به روش سیگما متریک و محاسبه عدم قطعیت

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

در این دوره کنترل کیفیت به روش شش سیگما و رسم نمودارهای آن و محاسبه عدم قطعیت آشنا می شوید

290,000 تومان

اعتبارسنجی و صحه گذاری روش ها

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

در این دوره شما اعتبارسنجی و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی را بصورت کامل آموزش می بینید .

260,000 تومان