پکیج فیزیکی آموزش نرم افزار کنترل کیفیت تریتا

توضیحات مبحث آموزشی موسسه آموزشی تریتا آکادمی با همراهی تیمی از کارشناسان علمی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا…
138,000 تومان
67%
تخفیف

آموزش مجازی نرم افزار کنترل کیفیت تریتا

توضیحات مبحث آموزشی موسسه آموزشی تریتا آکادمی با همراهی تیمی از کارشناسان علمی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت تریتا…
98,000 تومان