14%
تخفیف

پکیج دستورالعمل استاندارد آزمایشات

دستورالعمل استاندارد آزمایشات ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش 1 2HPP Glucose 101 WBC Count 201 HLA …

1
582,000 تومان 499,000 تومان

دستورالعمل استاندارد آزمایش 2HPP قند دو ساعته

توضیح آزمایش قند خون دو ساعته در تست آزمایش قند خون دو ساعته از غذا به عنوان چالش گلوکزی جهت…

1
1,000 تومان