دوره جامع تضمین کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 2 رای
981,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

981,000 تومان
100%
تخفیف

اجرای گام به گام کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 1 رای
140000 – رایگان!

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت و ۷ گام اجرای کنترل کیفیت در آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

140000 – رایگان!

تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

دوره تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی در تاریخ 27 شهریور، 3 مهر و 10 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 توسط تیم تریتا آکادمی به صورت زنده برگزار میشود.

290,000 تومان

استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در محاسبه Bias و Total Error و پی بردن به خطاهای سیتماتیک روش آزمایشگاهی خود آشنا می شوید

250,000 تومان

روش های نوین کنترل کیفیت به روش سیگما متریک و محاسبه عدم قطعیت

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

در این دوره کنترل کیفیت به روش شش سیگما و رسم نمودارهای آن و محاسبه عدم قطعیت آشنا می شوید

290,000 تومان

اعتبارسنجی و صحه گذاری روش ها

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

در این دوره شما اعتبارسنجی و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی را بصورت کامل آموزش می بینید .

260,000 تومان

آمار کنترل کیفیت و تفسیر نمودار

بدون امتیاز 0 رای
198,000 تومان

دوره جامع از مبتدی تا پیشرفته نقش آمار در کنترل کیفیت و تفسیر قوانین وستگارد و WHO و رسم نمودار لوی جنینگ

198,000 تومان

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

بدون امتیاز 0 رای
238,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

238,000 تومان