صفحه اصلی ششم - تریتا آکادمی

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

آخرین آموزش های طراحی وب

آخرین آموزش های طراحی گرافیک

33
دوره آموزشی

3418
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

3
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار