تا پایان جشنواره فرصت باقی مانده است

دوره های آموزشی

تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

دوره تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی در تاریخ 27 شهریور، 3 مهر و 10 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 توسط تیم تریتا آکادمی به صورت زنده برگزار میشود.

290,000 تومان

دوره جامع تضمین کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 2 رای
981,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

981,000 تومان

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی

بدون امتیاز 0 رای
238,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

238,000 تومان

آمار کنترل کیفیت و تفسیر نمودار

بدون امتیاز 0 رای
198,000 تومان

دوره جامع از مبتدی تا پیشرفته نقش آمار در کنترل کیفیت و تفسیر قوانین وستگارد و WHO و رسم نمودار لوی جنینگ

198,000 تومان

اعتبارسنجی و صحه گذاری روش ها

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

در این دوره شما اعتبارسنجی و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی را بصورت کامل آموزش می بینید .

260,000 تومان

روش های نوین کنترل کیفیت به روش سیگما متریک و محاسبه عدم قطعیت

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

در این دوره کنترل کیفیت به روش شش سیگما و رسم نمودارهای آن و محاسبه عدم قطعیت آشنا می شوید

290,000 تومان

استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این دوره چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در محاسبه Bias و Total Error و پی بردن به خطاهای سیتماتیک روش آزمایشگاهی خود آشنا می شوید

250,000 تومان
100%
تخفیف

اجرای گام به گام کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 1 رای
140000 – رایگان!

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت و ۷ گام اجرای کنترل کیفیت در آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

140000 – رایگان!

دستورالعمل ها

پکیج دستورالعمل استاندارد آزمایشات

دستورالعمل استاندارد آزمایشات کد سند عنوان G-101 2HPP Glucose G-102 ABG G-103 ABORH Typing G-104 AFP G-105 Albumin G-106 ALP…

670,000 تومان

پکیج دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل های ایمنی کد سند عنوان G-551 دستورالعمل اصول ایمنی G-552 دستورالعمل اعمال اضطراری در موقع بروز حوادث G-553 دستورالعمل…

260,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش ایمنولوژی و هورمون

دستورالعمل های بخش ایمنولوژی و هورمون ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل مسئول بخش…

340,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش بیوشیمی

دستورالعمل های بخش بیوشیمی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش بیوشیمی 5 چارچوب…

315,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش پذیرش و جوابدهی

دستورالعمل های بخش پذیرش و جوابدهی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل پذیرش 6…

270,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش خون شناسی

دستورالعمل های بخش خون شناسی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش خون شناسی…

310,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش سرولوژی

دستورالعمل های بخش سرولوژی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش سرولوژی 3 شرح…

280,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش مدیریت

دستورالعمل های بخش مدیریت کد سند عنوان G-1 خط مشی G-2 منشور اخلاقی G-3 نظامنامه- خط مشی کیفیت G-4 فرم…

350,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش مدیریت نمونه

دستورالعمل های بخش نمونه گیری و مدیریت نمونه   ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف…

300,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش میکروب شناسی

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

دستورالعمل های بخش میکروب شناسی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 پلیت خوانی میکروبشناسی 13 دستورالعمل…

420,000 تومان

پکیج دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاهی

2.50 2 رای
560,000 تومان

دستورالعمل های تجهیزات ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 دستورالعمل فنی PH متر 17 لیست_کنترل_کیفیت_تجهیزات_جنرال_آرمایشگاه 33…

560,000 تومان

پکیج دستورالعمل کنترل کیفیت و صحه گذاری

3.00 1 رای
370,000 تومان

دستورالعمل های کنترل کیفیت و صحه گذاری ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 چارچوب طرح کیفیت…

370,000 تومان

پکیج کامل مستندات آزمایشگاهی

بدون امتیاز 0 رای
از 4,445,000 تومان
دستورالعمل استاندارد آزمایشات ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش 1 2HPP Glucose 101 WBC Count 201 HLA …
از 4,445,000 تومان