جشنواره هدیه به توان 2 - تریتا آکادمی

۵۰٪ دوره ها
۵۰٪ مستندات
۷۰٪ دوره ها
۳۰٪ مستندات
۶۰٪ دوره ها
۴۰٪ مستندات
۸۰٪ دوره ها
۲۰٪ مستندات
۴۰٪ دوره ها
۶۰٪ مستندات
۲۰٪ دوره ها
۸۰٪ مستندات
شانس خودت رو در جشنواره هدیه به توان ۲ امتحان کن !

یادت باشه که برای شرکت در این جشنواره حتما باید صفحه اینستاگرام treata.academy رو دنبال کرده باشی . اطلاعات زیر رو وارد کن و شانست رو امتحان کن !

شما فقط یکبار می توانید شرکت کنید . 

 

تا پایان جشنواره فرصت باقی مانده است

دوره های آموزشی

تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی

بدون امتیاز 0 رای
138,000 تومان

دوره تفسیر چک لیست جامع 110 سوالی در تاریخ 27 شهریور، 3 مهر و 10 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 توسط تیم تریتا آکادمی به صورت زنده برگزار میشود.

189
138,000 تومان

دوره جامع تضمین کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 2 رای
400,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

83
400,000 تومان
18%
تخفیف

کنترل کیفیت تجهیزات

بدون امتیاز 0 رای
98,000 تومان

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

67
98,000 تومان

آمار کنترل کیفیت و تفسیر نمودار

بدون امتیاز 0 رای
138,000 تومان

دوره جامع از مبتدی تا پیشرفته نقش آمار در کنترل کیفیت و تفسیر قوانین وستگارد و WHO و رسم نمودار لوی جنینگ

63
138,000 تومان

اعتبارسنجی و صحه گذاری روش ها

بدون امتیاز 0 رای
137,000 تومان

در این دوره شما اعتبارسنجی و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی را بصورت کامل آموزش می بینید .

66
137,000 تومان

روش های نوین کنترل کیفیت به روش سیگما متریک و محاسبه عدم قطعیت

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان

در این دوره کنترل کیفیت به روش شش سیگما و رسم نمودارهای آن و محاسبه عدم قطعیت آشنا می شوید

68
168,000 تومان

استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

در این دوره چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در محاسبه Bias و Total Error و پی بردن به خطاهای سیتماتیک روش آزمایشگاهی خود آشنا می شوید

61
119,000 تومان

اجرای گام به گام کنترل کیفیت در بخش های کمی آزمایشگاه

5.00 1 رای
رایگان!

در این دوره شما به شاخص های آماری ، تفسیر نمودار های کنترل کیفیت و ۷ گام اجرای کنترل کیفیت در آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

384
رایگان!

دستورالعمل ها

پکیج دستورالعمل استاندارد آزمایشات

دستورالعمل استاندارد آزمایشات ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش 1 2HPP Glucose 101 WBC Count 201 HLA …

16
498,000 تومان

پکیج دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل های ایمنی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 دستورالعمل اصول ایمنی 6 دستورالعمل ایمنی در…

12
49,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش ایمنولوژی و هورمون

دستورالعمل های بخش ایمنولوژی و هورمون ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل مسئول بخش…

23
49,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش بیوشیمی

دستورالعمل های بخش بیوشیمی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش بیوشیمی 5 چارچوب…

14
38,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش پذیرش و جوابدهی

دستورالعمل های بخش پذیرش و جوابدهی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل پذیرش 6…

22
38,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش خون شناسی

دستورالعمل های بخش خون شناسی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش خون شناسی…

19
39,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش سرولوژی

دستورالعمل های بخش سرولوژی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش سرولوژی 3 شرح…

25
18,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش مدیریت

دستورالعمل های بخش مدیریت ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل مسئول آموزش 9 دستورالعمل…

18
68,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش مدیریت نمونه

دستورالعمل های بخش نمونه گیری و مدیریت نمونه   ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف…

18
39,000 تومان

پکیج دستورالعمل بخش میکروب شناسی

دستورالعمل های بخش میکروب شناسی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 پلیت خوانی میکروبشناسی 13 دستورالعمل…

17
99,000 تومان

پکیج دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاهی

دستورالعمل های تجهیزات ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 دستورالعمل فنی PH متر 17 لیست_کنترل_کیفیت_تجهیزات_جنرال_آرمایشگاه 33…

15
199,000 تومان

پکیج دستورالعمل کنترل کیفیت و صحه گذاری

دستورالعمل های کنترل کیفیت و صحه گذاری ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 چارچوب طرح کیفیت…

27
78,000 تومان
23%
تخفیف

پکیج کامل مستندات آزمایشگاهی

دستورالعمل استاندارد آزمایشات ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش 1 2HPP Glucose 101 WBC Count 201 HLA …
15
990,000 تومان