دستورالعمل آزمایش آلفافیتوپروتئین AFP

توضيح تست AFP یک گلیکوپروتئینی است‌که در دوران جنینی، ابتدا در بافت کیسه زده سپس توسط کبد جنین در حال…

0
1,500 تومان

دستورالعمل آزمایش تعیین گروه خونی ABO/RH Typing

توضيح تست در پلاسمای خون انسان عناصری وجود دارند که به آنها” آگلوتاسیون” می گویند واین خاصیت را دارند که…

0
1,800 تومان

دستورالعمل آزمایش گازهای خون شریانی ABG

توضيح تست محاسبه ABG اطلاعات با ارزشی در مورد ارزیابی بیماران ریوی و هموستاز متابولیکی اسید/باز و الکترولیتی در اختیار…

0
1,500 تومان

دستورالعمل آزمایش قند دو ساعته 2HPP

توضيح تست در این تست از غذا به عنوان چالش گلوکزی جهت متابولیسم بدن استفاده می شود. معمولا در بیماران…

0
1,500 تومان